Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookie Policy.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Transparency Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB (OPSAB) is a subsidiary of Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd (OPEL) which incorporates the EFPIA disclosure code as part of the national codes in the Nordic region.  As such Otsuka Pharma Scandinavia AB (OPSAB) agrees to publically disclose certain transfers of value made directly or indirectly to healthcare professionals and healthcare organisations. This includes, but is not limited to:
 • Registration fees
 • Travel and accommodation
 • Fee for services and all consultancy
 • Any agreement related expenses or benefits (e.g. taxi, out of pocket expenses)
 • Benefits in kind
 • Contribution towards events and costs of meetings paid to healthcare organisations
 • Grants and donations
 • Research and development (in aggregate)
Where an HCP has not granted consent to disclosure on an individually named basis, these transfers of value are reported in aggregate. Otsuka Pharma Scandinavia AB (OPSAB) disclosure data and further details on the methodology used to prepare the data can be found in the links below. Any questions relating to this information should be directed to .
Otsuka Pharma Scandinavia AB (OPSAB) on Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd:n (OPEL) tytäryhtiö, joka kuuluu jäsenenä kansallisiin lääketeollisuuden etujärjestöihin Pohjoismaissa (Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Legemiddelindustrien (LMI)) ja noudattaa EFPIA:n määrittelemiä taloudellisten suhteiden julkistamista koskevia sääntöjä osana Pohjoismaiden kansallisia eettisiä sääntöjä.  Näin ollen Otsuka Pharma Scandinavia AB (OPSAB) on hyväksynyt julkistamaan tiettyjä tietoja taloudellisista etuuksista, jotka on osoitettu suoraan tai epäsuorasti terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Kyseiset tiedot koskevat, niihin kuitenkaan rajoittumatta:
 • Rekisteröintimaksuja
 • Matka- ja majoituskustannuksia
 • Palvelupalkkioita ja kaikkia konsultaatiopalkkioita
 • Muita sopimukseen kuuluvia kuluja tai etuja (esimerkiksi taksikulut, itse maksetut kulut)
 • Tavarana annettuja etuja
 • Tukia terveydenhuoltoalan organisaatioiden järjestämiin tapahtuma- ja kokouskustannuksiin
 • Apurahoja ja lahjoituksia
 • Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä taloudellisia etuuksia (koontisummina)
 • Jos terveydenhuollon ammattilainen ei anna suostumustaan etuuksien julkistamiseen yksilötasolla, kyseiset taloudelliset etuudet julkistetaan koontisummina.
Otsuka Pharma Scandinavia AB:n (OPSAB) antamat tiedot ja tietojen valmisteluun käytettävät menetelmät löytyvät alla olevista linkeistä. Kaikkiin näihin tietoihin liittyvät kysymykset on suunnattava osoitteeseen . DISCLAIMER
 • The publication of this data is necessary in order to comply with the transparency obligations arising from the EFPIA code
 • Access to the website of Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd or any of its affiliate companies does not grant any right to use the disclosed data for any purpose whatsoever.
 • Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd and its affiliates have taken reasonable steps in order to avoid indexation of the data on this website through public search engines.

Date of preparation: May 2021 | Reference NOR-NPR-2100003

This website is for all those with an interest in Otsuka Pharmaceutical in the Nordics and BeNeLux.